WhatsApp Image 2017-05-15 at 09.48.58-1

Domijn en FC Twente, scoren in de wijk verlengen samenwerking

Woningcorporatie Domijn en Stichting FC Twente, scoren in de wijk hebben hun samenwerking verlengd. Voorafgaand aan FC Twente – FC Groningen werd het nieuwe convenant - voor een periode van drie jaar - door de partijen voorzien van hun handtekening. 

Domijn en de maatschappelijke tak van FC Twente werken al jaren nauw met elkaar samen. De samenwerking is onder andere gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten en de wijken door het actief betrekken van wijkbewoners bij hun leefomgeving. Projecten waarin samen wordt opgetrokken zijn bijvoorbeeld de FC Twente Cup, ‘Scoren met gezondheid’, ‘De schatkist van FC Twente’ en het recent gestarte ‘Scoren met noabers’.

Ton Heerts, voorzitter Stichting FC Twente, scoren in de wijk: “Om de maatschappelijke projecten van FC Twente succesvol uit te blijven voeren is de expertise van onze partners essentieel. Domijn is al jaren een zeer waardevolle partner van onze maatschappelijke stichting. Ook zij zien dat FC Twente – soms letterlijk – deuren opent. Dat biedt tal van mogelijkheden om ook richting toekomst voor stad en regio nog meer mooie dingen te doen.”

Ineke Buursink, directeur Domijn: ¨Wij willen dat mensen zich thuis voelen in hun huis en in de wijk. En daar vinden we elkaar als samenwerkingspartners. ´Scoren in de wijk´ brengt mensen dichter bij elkaar en bevordert de saamhorigheid én leefbaarheid. FC Twente verbindt en mobiliseert mensen, dat is de kracht.¨

De projecten en activiteiten van Stichting FC Twente, scoren in de wijk worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede & Hengelo, Domijn, Welbions, Menzis, ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente en Huuskes. Kijk voor meer informatie op www.scorenindewijk.nl

Foto's: Frank Hillen.