goals

Projecten

Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid zijn de sectoren voor een breed scala van samenhangende activiteiten. Die activiteiten richten zich in de eerste jaren in het bijzonder op de bewoners van de ‘supportwijken’, maar zijn uiteindelijk bedoeld voor de gehele regio. Gesteld mag worden dat de terreinen waarop Scoren in de wijk zich begeeft zeer divers zijn en verschillende leefgebieden van bewoners beslaan. Dit leidt tot grote variëteit in acties en samenwerking met uiteenlopende partijen.

De rol die de stichting speelt verschilt per project/activiteit. Zo is Stichting FC Twente, scoren in de wijk in sommige gevallen aanvullend en ondersteunend op het activiteitenprogramma van de gemeente en in andere gevallen juist zelfstandig of in samenwerking de aanjager, initiator en/of uitvoerder.  Het zijn met name de projecten met betrekking tot deze laatstgenoemde rollen die op deze website aan de orde worden gesteld, zonder daarbij uitputtend te kunnen zijn.