betrokkenheid23

Betrokkenheid

'Scoren in de wijk' geeft bevordering van de saamhorigheid in de wijk hoge prioriteit. Een goede sociale samenhang bevordert de leefbaarheid van de wijk en bestrijdt isolement van het individu. Het is van belang de wensen, die onder de bevolking leven, te vertalen in activiteiten die samenwerking en wederzijdse behulpzaamheid bevorderen. 

Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid zijn de sectoren voor een breed scala van samenhangende activiteiten. De terreinen waarop ‘Scoren in de wijk’ zich begeeft zijn zeer divers en dit leidt ook tot samenwerking met uiteenlopende partijen.

De Schatkist van FC Twente

BE__3766

Met een ‘mobiel museum’ in de vorm van een schatkist gaat FC Twente de verzorgingshuizen in om de meest kwetsbare groep ouderen te bereiken. Juist deze doelgroep, waarbij niet zelden sprake is van (lichte) vormen van dementie, heeft

Lees verder >>

Voetbalkoor

voetbalkoor

Het Voetbalkoor zingt en swingt op liederen die je normaal alleen in het voetbalstadion hoort. Onder leiding van een professionele zangcoach brengt het koor van FC Twente, scoren in de wijk de voetbalsfeer naar de mensen toe

Lees verder >>

Oude Twentse Meesters

schilderproject 1

Oude Twentse Meesters is een schilderproject voor ouderen dat in samenwerking met Carintreggeland en Stichting De Welle tot stand is gekomen. De ouderen volgen minimaal acht schildersessies onder leiding van kunstenares Lidwien Rouweler en gebruiken voetbal en FC Twente als thema om uiteindelijk zelf een schilderij te maken.

Lees verder >>

Schilderen met FC Twente

humani4

Schilderen met FC Twente is een samenwerking tussen Stichting FC Twente, scoren in de wijk en Humanitas Onder Dak. Een aantal cliënten van Humanitas hebben onder leiding van een professionele kunstenares een cursus schilderen

Lees verder >>

Online buurtmagazines

krijtbord

Voor de wijken Twekkelerveld en Berflo Es is een online magazine in het leven geroepen. Hierop wordt helder en laagdrempelig verslag gedaan van wat zich in de wijk afspeelt. De bijzondere opdracht voor de stichting is zoveel mogelijk mensen uit de wijk te bereiken

Lees verder >>

Aqua Musica Twente

AquaMusica2

Aqua Musica Twente staat voor een show waarbij licht en muziek de boventoon voeren. De verlichte fonteinen, ook wel de Welbions Fonteinen, worden in beweging gebracht door het ritme van de muziek en vormen samen met de verschillende melodieën

Lees verder >>

Scoren door participatie

Activiteit Scoren door Participeren

Het project heeft als doel de participatie onder de allochtone bevolking te bevorderen. Zo worden werklozen van verschillende etnische afkomst begeleid naar werk. Gebruik wordt gemaakt van een netwerk van werkgevers. De werklozen worden door de werkgever van advies voorzien.

Lees verder >>

Scoren met de buren

krijtbord

Het project 'Scoren met de buren' is bedoeld om mensen uit de wijk dichter bij elkaar te brengen. In het bijzonder om de bewoners van de verschillende woon- en zorgcentra in de wijk met andere wijkbewoners in contact te brengen. Dit gebeurde in de vorm van

Lees verder >>

Theaterproductie '220 Volt'

220volt

In 2008 werd de theatervoorstelling ‘220 volt’ ten tonele gebracht. Wijkbewoners van Berflo Es verzorgden samen met professionele theatermakers de voorstellingen. Het script had alles te maken met de grote veranderingen in de wijk die op komst waren en lag dus dicht bij de belevingswereld van de wijkbewoners. Het project was een groot succes en is een goed voorbeeld van een ‘community-art’ – project.

Lees verder >>

Theaterproductie 'In Blessuretijd'

theater2

Na het succes van de theaterproductie ‘220 volt’ is in 2010 de theaterproductie ‘In Blessuretijd’ uitgevoerd. Naast de Berflo Es waren ook de wijken Groot Driene en Wilderinkshoek uit Hengelo Zuid bij het theaterstuk betrokken

Lees verder >>

Teambattle

teambattle

In het kader van de Teambattle nemen verschillenden teams bestaande uit wijkbewoners het tegen elkaar op in verschillende spel- en sportvormen. Vrijwilligers uit de wijk zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag waar ook een barbecue na het evenement bijhoort. Doelstelling van deze activiteit is om de saamhorigheid onder wijkbewoners te bevorderen.

Lees verder >>

Graffiti Project

scorenindewijkgraf

Bij de onderdoorgang van het station Drienerlo naar De Grolsch Veste hebben wijkbewoners, tevens FC Twente supporters, een graffiti kunstwerk aangebracht. De onthulling van het kunstwerk vond plaats onder veel belangstelling.

Lees verder >>

Theaterproductie De Belofte!

debelofte1

Na ‘220 volt’ (2008) en ‘In Blessuretijd’ (2011) is De Belofte! een theaterproductie van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en Rabotheater Hengelo die in 2014 werd opgevoerd. Samen met een tiental professionele theatermakers schitterden ruim honderd wijkbewoners van de Hengelose Es in een voorstelling over liefde en voetbal.

Lees verder >>

Infoteam Hengelose Es

sdgfsdfsdfs

“Samen kunnen we meer” luidt de slogan van Infoteam Hengelose Es en daarmee wordt de ambitie in vier woorden gevat. Het Infoteam, bestaande uit deskundige en ervaren vrijwilligers, richt zich namelijk op het ondersteunen van wijkbewoners bij allerlei praktische problemen; van het invullen van officiële documenten tot het doorbreken van een bureaucratische muur.

Lees verder >>