AquaMusica2

Aqua Musica Twente

Aqua Musica Twente staat voor een show waarbij licht en muziek de boventoon voeren. De verlichte fonteinen, ook wel de Welbions Fonteinen, worden in beweging gebracht door het ritme van de muziek en vormen samen met de verschillende melodieën een spetterend en kleurrijk spektakel. Op het Trainingscentrum van FC Twente kan worden genoten van deze muzikale invulling van het waterorgel. Bij de samenstelling van de shows zijn studenten van het ROC betrokken. Het beheer wordt gedaan door werklozen.


Partners:
            
ROC van Twente, Welbions, Gemeente Hengelo, Provincie Overijssel, Stichting Instituut GAK, De Houtmaat Hengelo, Rabobank, SWB Groep, Stichting Groothuisfonds  

Locatie:                              
Trainingscentrum FC Twente

Status:
Lopend

Rol stichting:
Initiërend en uitvoerend