sdgfsdfsdfs-2

Infoteam Hengelose Es

“Samen kunnen we meer” luidt de slogan van Infoteam Hengelose Es en daarmee wordt de ambitie in vier woorden gevat. Het Infoteam, bestaande uit deskundige en ervaren vrijwilligers, richt zich namelijk op het ondersteunen van wijkbewoners bij allerlei praktische problemen; van het invullen van officiële documenten tot het doorbreken van een bureaucratische muur. Laagdrempelige en gratis dienstverlening van en voor de wijk dus. Het Infoteam Hengelose Es is een initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en valt onder het eerder afgesloten samenwerkingsverband “Hengelose Es Vitaal”   

Het samenwerkingsverband “Hengelose Es Vitaal”, dat op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk werd opgericht en waarbij verschillende wijk gebonden partijen zich aansloten, richt zich op het bevorderen van een gezonde en vitale wijk.  Het signaleren en oplossen van praktische problemen moet zorgen voor een positief effect op het dagelijks leven van wijkbewoners. Deskundige vrijwilligers luisteren naar wijkbewoners, ondersteunen hen waar nodig en in sommige gevallen verwijst het Infoteam door naar de juiste instanties. Een laagdrempelige vorm van noaberschap dus.

Partners:
Stichting 't Geerdink, Wijkcentrum Hengelose Es 

Locatie:
Hengelo

Status:
lopend

Rol stichting:
Initiërend en uitvoerend