krijtbord

Online buurtmagazines

Voor de wijken Twekkelerveld en Berflo Es is een online magazine in het leven geroepen. Hierop wordt helder en laagdrempelig verslag gedaan van wat zich in de wijk afspeelt. De bijzondere opdracht voor de stichting is zoveel mogelijk mensen uit de wijk te bereiken. Getracht wordt ook zoveel mogelijk bewoners bij de online magazines een actieve rol te laten spelen om op die manier hun betrokkenheid met de omgeving te vergroten.

Partners:
geen

Locatie:
Berflo Es, Twekkelerveld

Status:
overgedragen

Rol stichting:
Initiërend en uitvoerend