Activiteit Scoren door Participeren

Scoren door participatie

Het project heeft als doel de participatie onder de allochtone bevolking te bevorderen. Zo worden werklozen van verschillende etnische afkomst begeleid naar werk. Gebruik wordt gemaakt van een netwerk van werkgevers. De werklozen worden door de werkgever van advies voorzien.

Partners:            
Gemeente Hengelo, ROC van Twente, Provincie Overijssel, Stichting Instituut GAK, Skanfonds

Locatie:               
Hengelo

Status:
afgerond

Rol stichting:
initiërend en uitvoerend