teambattle

Teambattle

In het kader van de Teambattle nemen verschillenden teams bestaande uit wijkbewoners het tegen elkaar op in verschillende spel- en sportvormen. Vrijwilligers uit de wijk zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag waar ook een barbecue na het evenement bijhoort. Doelstelling van deze activiteit is om de saamhorigheid onder wijkbewoners te bevorderen.

Partners: 
Domijn, De Woonplaats, Alifa, v.v. Rigtersbleek, Stadsdeelmanagement Noord.

Locatie: 
Twekkelerveld

Status:
periodiek

Rol Stichting:
In samenwerking initiërend