220volt

Theaterproductie '220 Volt'

In 2008 werd de theatervoorstelling ‘220 volt’ ten tonele gebracht. Wijkbewoners van Berflo Es verzorgden samen met professionele theatermakers de voorstellingen. Het script had alles te maken met de grote veranderingen in de wijk die op komst waren en lag dus dicht bij de belevingswereld van de wijkbewoners. Het project was een groot succes en is een goed voorbeeld van een ‘community-art’ – project.

Partners:            
Theatergroep Alaska, Ministerie van VROM, Welbions, Gemeente Hengelo, Rabotheater, Rabobank

Locatie:               
Berflo Es

Status:
afgerond

Rol stichting:
Initiërend en uitvoerend