debelofte1

Theaterproductie De Belofte!

Na ‘220 volt’ (2008) en ‘In Blessuretijd’ (2011) is De Belofte! een theaterproductie van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en Rabotheater Hengelo die in 2014 werd opgevoerd. Samen met een tiental professionele theatermakers schitterden ruim honderd wijkbewoners van de Hengelose Es in een voorstelling over liefde en voetbal. De in totaal drie voorstellingen werd bezocht door ruim 2000 mensen. Velen van hen zagen nog nooit een theater van binnen.

Met de samenwerking tussen een betaalde voetbalorganisatie en een schouwburg wordt ingezet op het bevorderen van verbondenheid tussen wijkbewoners en het stimuleren van talentontwikkeling. De ambitie is om op termijn ook in Enschede een theaterproject te realiseren.

Partners:
Oranje Fonds, Provincie Overijssel, Fuldauerstichting, Mediant, Welbions, AkzoNobel, Fonds voor Cultuurparticipatie, Skanfonds, Delta Lloyd, Asito 

Locatie:
Hengelo

Status:
Afgerond

Rol stichting:
Initiërend