voetbalkoor

Voetbalkoor

Het Voetbalkoor zingt en swingt op liederen die je normaal alleen in het voetbalstadion hoort. Onder leiding van een professionele zangcoach brengt het koor van FC Twente, scoren in de wijk de voetbalsfeer naar de mensen toe. Het swingende koor verzorgt optredens op recepties en andere feestelijke bijeenkomsten, al dan niet FC Twente gerelateerd. Het koor is zeer divers van samenstelling en blijft in aantal toenemen.

Partners:
Welbions, Cultuurparticipatie Fonds

Locatie:
regio Twente

Status:
lopend

Rol stichting:
Initiërend en uitvoerend