gezondheid12

Gezondheid

Het behoeft geen betoog dat een goede gezondheid een van de basisvoorwaarden is voor een goed leven. Zeker voor de jeugd liggen vele gevaren op de loer om afbreuk te doen aan de gezondheid. De speerpunten binnen de initiatieve van 'Scoren in de wijk' op het gebied van gezondheid zijn voldoende beweging en een gezonde voeding. Er wordt gestructureerd gewerkt aan het bewustwordingsproces van het belang van een gezonde leefstijl bij jong en oud. 

Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid zijn de sectoren voor een breed scala van samenhangende activiteiten. De terreinen waarop ‘Scoren in de wijk’ zich begeeft zijn zeer divers en dit leidt ook tot samenwerking met uiteenlopende partijen.

Scoren met gezondheid - wijk

IMG_0824-620x350

Scoren met gezondheid is een gezondheidsprogramma voor volwassenen dat samen met het ROC van Twente in Enschede en Hengelo wordt uitgevoerd. Het gezondheidsprogramma is gericht op kwetsbare doelgroepen. Sport wordt hierin als middel ingezet om mensen te activeren. Het doel en de doelgroep zijn bij iedere groep verschillend

Lees verder >>

Scoren met gezondheid - online

Hoofdafbeelding_scorenmetgezondheid

Scoren met gezondheid is een experimenteel project om een gezonde leefstijl te promoten onder de achterban van FC Twente door middel van het aanbieden van een laagdrempelig online gezondheidsprogramma. Met de website van FC Twente als toegangspoort tracht Stichting FC Twente,

Lees verder >>

Scoren door bewegen 55+

555555

In ‘Scoren door bewegen 55+’ volgen 55-plussers uit de Hengelose Es een beweegprogramma van 12 weken, waarin ze diverse beweegactiviteiten kunnen ervaren. Daarna stromen ze in bij het duurzame beweegaanbod voor deze doelgroep in de wijk. De wensen en behoeften van de deelnemers vormen het uitgangspunt voor de inrichting van

Lees verder >>

Scoren met Eilermark

eiler

Scoren met Eilermark is een gezondheidsproject in Glanerbrug. Een gezamenlijk initiatief met G.V.V. Eilermark en het ROC van Twente dat plaatsvindt bij Eilermark of elders in Glanerbrug. Het project richt zich op senioren waarmee

Lees verder >>

Voetbalcursus

voetbalcursus 4

De voetbalcursus richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij basisschoolleerlingen. Op het Trainingscentrum of op een locatie bij de school krijgen de kinderen tien weken lang training. In de cursus staan verschillende sport- en spelvormen centraal en wordt ook ingezet op sociale discipline en gezonde voeding. In de t

Lees verder >>

Jij scoort met sport!

jijscooortsport

Het project ‘Jij scoort met sport!’ zet in op blijvende sportbeoefening bij jongeren. Gedurende een half jaar wordt met de deelnemers nagegaan welke sport het beste bij hen past. Enerzijds via het uitproberen van verschillende sporten en anderzijds met het opstellen van een persoonlijk sportplan. Het project richt zich specifiek op jongeren uit minima-gezinnen.

Lees verder >>