555555

Scoren door bewegen 55+

In ‘Scoren door bewegen 55+’ volgen 55-plussers uit de Hengelose Es een beweegprogramma van 12 weken, waarin ze diverse beweegactiviteiten kunnen ervaren. Daarna stromen ze in bij het duurzame beweegaanbod voor deze doelgroep in de wijk. De wensen en behoeften van de deelnemers vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het beweegprogramma en het toekomstige beweegaanbod in de wijk. Bij  ‘Scoren door bewegen 55+’ kan worden ervaren dat bewegen plezierig is en positieve effecten heeft op het dagelijks leven. De uitvoering van het project ligt in handen van het ROC van Twente, ondersteund door studenten van de opleiding Sport & Bewegen.

Partners:            
Stichting FC Twente, scoren in de wijk, ROC van Twente, Achilles ‘12, Gemeente Hengelo, Scala Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen, Wijkcentrum de Hengelose Es en Welbions 

Locatie:                              
Hengelo

Status:                
lopend

Rol stichting:     
Ondersteunend