Hoofdafbeelding_scorenmetgezondheid

Scoren met gezondheid - online

Scoren met gezondheid is een experimenteel project om een gezonde leefstijl te promoten onder de achterban van FC Twente door middel van het aanbieden van een laagdrempelig online gezondheidsprogramma. Met de website van FC Twente als toegangspoort tracht Stichting FC Twente, scoren in de wijk de achterban bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Het programma biedt voor de supporter de unieke gelegenheid om samen met de club en haar spelers te werken aan een gezonde leefstijl.

Partners:            
Menzis, ROC van Twente, Gemeente Hengelo, Gemeente Enschede, Ministerie VWS, Universiteit Twente, Saxion, Provincie Overijssel, Welbions, De Woonplaats, Domijn

Locatie:               
Regio Twente

Status:                
in doorontwikkeling

Rol stichting:     
Initiërend en uitvoerend