Scholing

Scholing

Onderwijs is onmisbaar voor het verwerven van een goede positie in de samenleving. Zonder kennis en zonder diploma maken jongeren een geringe kans op een baan. Vroegtijdig schoolverlaten is een niet acceptabel probleem in de samenleving. 'Scoren in de wijk' richt zich dan ook op het bieden van kansen op het gebied van scholing en werk, voor zowel jong als oud. De activiteiten zijn gericht op het wegwerken van taalachterstanden bij basisschoolleerlingen, hulpverlening aan schoolverlaters en hulp bij het vinden van (on)betaald werk. Het bedrijfsleven, dat behoort tot het netwerk van FC Twente, stelt zich actief op om de doelstellingen te verwezenlijken. 

Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid zijn de sectoren voor een breed scala van samenhangende activiteiten. De terreinen waarop ‘Scoren in de wijk’ zich begeeft zijn zeer divers en dit leidt ook tot samenwerking met uiteenlopende partijen.

Scoren door scholing

sds 1

Scoren door scholing heeft als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het aanpakken van jeugdwerkloosheid. Het project richt zich op jongeren t/m 23 jaar, die worden ondersteund met het afmaken van hun opleiding en/of het maken van de juiste beroepskeuze. In het 10-weken durende programma is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het lopen van stage. Tijdens het traject staan globaal gezien drie vragen centra

Lees verder >>

Taalgame Taaltreffers

taaltreffers kind 1

Het project ‘Taaltreffers’, dat in 2008 op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk werd ontwikkeld, heeft als doel het verbeteren van het taalniveau bij kinderen met een taalachterstand. Kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen door middel van de game hun woordenschat uitbreiden. ICT biedt momenteel uitstekende mogelijkheden om leerlingen op een nieuwe manier met leren te confronteren. De edugame sluit aan bij de belevingswereld

Lees verder >>

Scoren met werk

scorenmetwerk

Scoren met werk: "Iedereen in de basis" is erop gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een betaalde of onbetaalde werkplek. De deelnemers krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van een goed CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden en wensen        

Lees verder >>

Met FC Twente aan het werk

KTO_6922-1 620

Het doel van dit project is om mensen met een bijstandsuitkering, die nog geen toelatingsbewijs hebben voor een MBO opleiding, een AKA opleiding (Algemeen Kwalificerend Assistent opleiding) te laten volgen. Zo hebben de deelnemers na de cursus ee

Lees verder >>

Scoren met werkgevers

foto-wekrgevers-620

‘Scoren in de wijk’ tracht met innovatieve aanpakken verschillende sociale kwesties aan te pakken. In het project ‘Scoren met werkgevers’ richt de stichting zich op de sociale kwestie van langdurige werkloosheid. Scoren met werkgevers’

Lees verder >>