scorenmetwerk

Scoren met werk

Scoren met werk: "Iedereen in de basis" is erop gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een betaalde of onbetaalde werkplek. De deelnemers krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van een goed CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden en wensen.

Partners:            
Domijn en De Woonplaats, Gemeente Enschede, ROC van Twente, Werkplein Enschede

Locatie:               
Twekkelerveld en Velve-Lindenhof

Status:
Afgerond 

Rol stichting:
initiërend en ondersteunend