foto-wekrgevers-620

Scoren met werkgevers

‘Scoren in de wijk’ tracht met innovatieve aanpakken verschillende sociale kwesties aan te pakken. In het project ‘Scoren met werkgevers’ richt de stichting zich op de sociale kwestie van langdurige werkloosheid. Scoren met werkgevers’ betreft een voor Nederland uniek project, waarmee wordt beoogd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via stages (weer) aan de slag te helpen. Bijzonder is dat de werkgevers als collectief de leiding nemen en samenwerken met de re-integratiemedewerkers van de gemeente en andere instellingen. Hiermee wordt getracht de langdurig werklozen aan de slag te laten gaan door het bieden van stageplekken op basis van aangedragen competentieprofielen.

Partners:
Stichting Insituut Gak

Locatie:
Regio Twente

Status:
In doorontwikkeling

Rol stichting:
initiërend en faciliterend