taaltreffers kind 1

Taalgame Taaltreffers

Het project ‘Taaltreffers’, dat in 2008 op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk werd ontwikkeld, heeft als doel het verbeteren van het taalniveau bij kinderen met een taalachterstand. Kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen door middel van de game hun woordenschat uitbreiden. ICT biedt momenteel uitstekende mogelijkheden om leerlingen op een nieuwe manier met leren te confronteren. De edugame sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen omdat  FC Twente centraal staat in de game. Het spel is een succes. Leerlingen vinden het leuk en worden uitgedaagd, maar belangrijker nog: ze leren ervan (de Universiteit Twente constateerde een leerwinst van 13,2%). De plannen voor een landelijke uitrol zijn in volle gang. Zo moet een landelijke implementatie in drie jaar zijn afgerond. Bekijk de website van Taaltreffers.

Partners:            
Expertis, Universiteit Twente, IJsfontein Amsterdam, SOV, Qlict, Ministerie VROM

Locatie:               
Regio Twente met oog op landelijke uitrol

Status: 
Taaltreffers 1 gerealiseerd, Taaltreffers 2 in doorontwikkeling

Rol stichting:
initiërend en uitvoerend