sport

Sport

Sport loopt als een rode draad door de activiteiten van 'Scoren in de wijk'. Sport is onderdeel van een gezonde leefstijl, maar is niet alleen een kwestie van bewegen en gezondheid. Sport heeft zeker ook een sociale component. De sporter leert respect te hebben voor regels en omgaan en samenwerken met anderen. Sport verbindt mensen met elkaar en bevordert hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De maatschappelijke impact van sport is zeer groot. Sport biedt voor 'Scoren in de wijk' vele mogelijkheden om gericht activiteiten te ontwikkelen.

Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid zijn de sectoren voor een breed scala van samenhangende activiteiten. De terreinen waarop ‘Scoren in de wijk’ zich begeeft zijn zeer divers en dit leidt ook tot samenwerking met uiteenlopende partijen.

 

FC Twente Cup

fctwente cup 1

De FC Twente Cup is een project van zes maanden waarbij de deelnemende teams uit de regio Twente toewerken naar een eindtoernooi dat plaatsvindt op het Trainingscentrum van FC Twente. Om aan het toernooi mee te mogen doen, dienen de teams zich in de voorbereiding wel eerst te kwalificeren. Kwalificatie kan worden afgedwongen door

Lees verder >>

Scoren met de Hengelose Es

smg-620-620x350

In ‘Scoren met de Hengelose Es’ ondernemen teams van wijkbewoners van 16 jaar en ouder verschillende sportactiviteiten, ze volgen een workshop en doen sociale klussen. Een team bestaat uit ca. tien personen en een begeleider. De deelnemende wijkbewoners maken tijdens het project kennis met verschillende sporten en activiteiten;

Lees verder >>

Interactieve voetbalmuur 'Sutu'

sutu

Op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk werd samen met speel- en sporttoestellen producent Yalp een interactieve voetbalmuur ontwikkeld. De muur combineert gamen en sporten met elkaar en kreeg de naam ‘Sutu’ (Surinaams voor schieten). Zo kan de intelligente voetbalmuur door middel van de nieuwste technologieën 

Lees verder >>

Jeugdsportfonds Hengelo & Borne

jeugdsportfonds

Het concept is simpel. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te sporten. Geld mag daarin geen belemmerende factor zijn. De omgeving van het kind speelt een belangrijke rol in de probleemsignalering. Bijvoorbeeld een onderwijzer, schoolarts of maatschappelijk werker. Zij fungeren als intermediair en zijn degenen die de aanvraag doen bij

Lees verder >>

Sportclinics

clinic

‘Scoren in de wijk’ krijgt veel verzoeken voor het verzorgen van clinics voor diverse doelgroepen. Vanwege de beperkte menskracht is de stichting genoodzaakt daarin keuzes te maken. De clinics richten zich niet alleen op voetbal, maar er is ook aandacht voor andere sporten.

Lees verder >>

Pannakooien

pannakooi

In nauwe samenwerking met de partners kwamen in 2006 de eerste Pannakooien tot stand. De stichting wilde daarmee een voorziening in de wijk realiseren waar kinderen van de basisscholen veilig kunnen sporten. Op dit moment zijn er drie locaties in Hengelo waar een Pannakooi staat.  

Lees verder >>

FC Twente Cruyff Courts

cruyffc1

Samen met enkele partners zorgde Stichting FC Twente, scoren in de wijk voor de komst van een Cruyff Court in Hengelo om zo de jeugd een goede en laagdrempelige sportlocatie te bieden. Het FC Twente Cruyff Court wordt daarnaast ook ingezet voor clinics die verzorgd worden door medewerkers van Scoren in de wijk. Ook locaties in Enschede worden zoveel gebruikt voor dit doeleinde.

Lees verder >>

Kidsrun

kidsrun

Tijdens verschillende evenementen in Enschede wordt de Kidsrun georganiseerd. Bijvoorbeeld bij de Enschedese Marathon of tijdens het Zomerfestival. Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen in voorbereiding op deze ‘run’ verschillende clinics op school, zodat zij voorbereid zijn om samen 1 km te hardlopen.  

Lees verder >>

G-voetbalevenement

gvoetbal1

Ieder half jaar wordt er een G-team uit de regio uitgekozen om zich voor een dag FC Twente te voelen. Bij iedere editie wordt het deelnemende team getrakteerd op een ontvangst in De Grolsch Veste. Daar krijgen ze een sportmaaltijd, wedstrijdshirt en vervolgens worden ze met de spelersbus van FC Twente naar de 

Lees verder >>

Voetbalproject 't Roessingh

voetbalproject

Stichting Doelpunt organiseert in samenwerking met Onderwijs Centrum Het Roessingh (OCR), Stichting MEE, het nationaal CP-voetbalteam en de FC Twente Voetbalacademie een voetbalproject voor leerlingen van Onderwijs Centrum ’t Roessingh in Enschede. Jeugdspelers van de FC Twente Voetbalacademie worden ingezet om kinderen met een (met name motorische) beperking te laten ervaren

Lees verder >>

Gehandicaptentoernooi

gehandicaptentoernooi

Het gehandicaptentoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement op het Trainingscentrum in Hengelo. Traditiegetrouw neemt de voltallige FC Twente selectie aan het toernooi deel en is dit voor zowel deelnemers als spelers een bijzondere dag.  

Lees verder >>

Voetbalcursus

voetbalcursus 4

De voetbalcursus richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij basisschoolleerlingen. Op het Trainingscentrum of op een locatie bij de school krijgen de kinderen tien weken lang training. In de cursus staan verschillende sport- en spelvormen centraal en wordt ook ingezet op sociale discipline en gezonde voeding. In de t

Lees verder >>

Jij scoort met sport!

jijscooortsport

Het project ‘Jij scoort met sport!’ zet in op blijvende sportbeoefening bij jongeren. Gedurende een half jaar wordt met de deelnemers nagegaan welke sport het beste bij hen past. Enerzijds via het uitproberen van verschillende sporten en anderzijds met het opstellen van een persoonlijk sportplan. Het project richt zich specifiek op jongeren uit minima-gezinnen.

Lees verder >>