jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Hengelo & Borne

Het concept is simpel. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te sporten. Geld mag daarin geen belemmerende factor zijn. De omgeving van het kind speelt een belangrijke rol in de probleemsignalering. Bijvoorbeeld een onderwijzer, schoolarts of maatschappelijk werker. Zij fungeren als intermediair en zijn degenen die de aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds en de ouders erover informeren. Stichting FC Twente, scoren in de wijk stimuleerde dat het landelijke concept van het jeugdsportfonds in Hengelo en Borne vorm kreeg. Bekijk de website van het jeugdsportfonds.

Partners:            
Thoma Groep, Randstad, Gemeente Hengelo en Borne, Carint, BDO, Welbions, Expertis, Menzis

Locatie:               
Hengelo en Borne

Status:
gerealiseerd

Rol stichting:
geïnitieerd