jijscooortsport

Jij scoort met sport!

Het project ‘Jij scoort met sport!’ zet in op blijvende sportbeoefening bij jongeren. Gedurende een half jaar wordt met de deelnemers nagegaan welke sport het beste bij hen past. Enerzijds via het uitproberen van verschillende sporten en anderzijds met het opstellen van een persoonlijk sportplan. Het project richt zich specifiek op jongeren uit minima-gezinnen.

Partners:            
Stichting ’t Geerdink, Achilles ’12, Jeugdsportfonds, De Sprinkplank, ’t Genseler, Scala Welzijn, Gemeente Hengelo, Menzis

Locatie:                              
Hengelo

Status:                
periodiek

Rol stichting:     
Initiërend