smg-620-620x350

Scoren met de Hengelose Es

In ‘Scoren met de Hengelose Es’ ondernemen teams van wijkbewoners van 16 jaar en ouder verschillende sportactiviteiten, ze volgen een workshop en doen sociale klussen. Een team bestaat uit ca. tien personen en een begeleider. De deelnemende wijkbewoners maken tijdens het project kennis met verschillende sporten en activiteiten; van voetbal tot handbal en van jeu de boules tot fietsen. Daarnaast zetten zij zich dus in voor de wijk door het doen van sociale klussen en krijgen zij een workshop over een actueel thema. De inzet van de teams wordt beloond met verschillende (FC Twente-) beloningen zoals een boodschappenpakket, wedstrijdkaarten, kleding van FC Twente of een rondleiding door De Grolsch Veste. De slotdag bestaat uit een grote meerkamp waarin alle sporten terugkomen die tijdens het project zijn beoefend.

Met deze aanpak moet vrijwilligerswerk een logisch onderdeel worden van een sportprogramma en ook kansen bieden voor een blijvende vorm van vrijwilligerswerk na afloop van het project. Bij ‘Scoren met de Hengelose Es’ levert Stichting FC Twente, scoren in de wijk de projectleider en zet het de faciliteiten en uitstraling van de club in ten behoeve van het project. Buurtinstelling en vrijwilligersorganisatie ’t Geerdink speelt een rol in het werven van deelnemers en teambegeleiders. Daarnaast wordt de agogische deskundigheid van ’t Geerdink ingezet voor de scholing van vrijwilligers. Achilles’12 stelt haar accommodatie ter beschikking, zet in zich in voor de werving en levert daarnaast vrijwilligers voor de begeleiding.

In nauwe samenwerking met de partners kwamen in 2006 de eerste Pannakooien tot stand. De stichting wilde daarmee een voorziening in de wijk realiseren waar kinderen van de basisscholen veilig kunnen sporten. Op dit moment zijn er drie locaties in Hengelo waar een Pannakooi staat.

Partners:            
Stichting 't Geerdink, Achilles '12

Locatie:                              
Hengelo

Status:                
Lopend

Rol stichting:    
geïnitieerd