voetbalcursus 4

Voetbalcursus

De voetbalcursus richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij basisschoolleerlingen. Op het Trainingscentrum of op een locatie bij de school krijgen de kinderen tien weken lang training. In de cursus staan verschillende sport- en spelvormen centraal en wordt ook ingezet op sociale discipline en gezonde voeding. In de tien weken staat ook een kookavond op het programma, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Gezamenlijk wordt een gezonde maaltijd klaargemaakt en vervolgens genuttigd. Zoveel mogelijk wordt getracht ook de ouders intensief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarnaast hebben de medewerkers een belangrijke signaalfunctie en wordt waar nodig geschakeld met dietisten of het jeugdsportfonds.  

Partners:            
Menzis, Welbions, Domijn, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Scala Welzijn, Carint,

Locatie:               
Hengelo & Enschede

Status:                
Lopend

Rol stichting:     
Initiërend en uitvoerend