enschede

Enschede

In Enschede zijn er, naast de wijkoverstijgende projecten, vier wijken waar ‘Scoren in de wijk’ zich in het bijzonder op richt of zich op heeft gericht. In de beginjaren waren dat Twekkelerveld en Velve Lindenhof, nu zijn Wesselerbrink en Stroinkslanden aangewezen om extra support te krijgen van FC Twente, scoren in de wijk. Daarin trekt de stichting samen op met wijkgebonden instellingen, maar toch met name met woningcorporaties Domijn en De Woonplaats en de gemeente Enschede. Samen met hen is de inzet om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke positie en participatie van wijkbewoners. De projecten en activiteiten worden daarnaast ingezet als middel om contacten te leggen, om culturen te overbruggen en om noaberschap te verstevigen, ze moeten een aanvulling zijn op de vraaggerichte behoefte van bewoners en dienen een vliegwiel voor andere activiteiten in de wijk.