hellendoorn

Hellendoorn

‘Scoren in Hellendoorn’ is een samenwerking tussen FC Twente, ‘Scoren in de wijk’, Stichting De Welle, Sallandse United, Woningstichting Hellendoorn en de Gemeente Hellendoorn. Bij de samenwerking is aansluiting gezocht bij het project ‘Buurt Aan Zet’ in de wijk Groot Lochter in Nijverdal. In ‘Buurt Aan Zet’ zetten wijkbewoners zich zelf actief in voor hun eigen leefomgeving. De partijen slaan waar mogelijk de handen ineen als het gaat om het bevorderen van betrokkenheid bij de samenleving en het stimuleren van sportbeoefening bij jongeren. Daarnaast wordt getracht verbindingen te leggen tussen de gemeente Hellendoorn en bestaande projecten van Stichting FC Twente, scoren in de wijk.