wijkgericht

Midden in de regio

Onder het mom een goede buur (‘noaber’) is beter dan een verre vriend werd in de beginjaren de support uitgesproken voor een aantal wijken in de omgeving. De club heeft een speciale band met deze wijken en onderneemt via haar Stichting FC Twente, scoren in de wijk allerlei sociaal-maatschappelijke projecten om haar ‘noaberschap’ te benadrukken. De wijken zijn sinds het begin speerpunten van maatschappelijk beleid van de club, woningcorporaties en gemeenten. Toch gaat de stichting in toenemende mate wijkoverstijgend te werk om zich in te zetten voor de gehele regio.

De Berflo Es, de Hengelose wijk waar het Trainingscentrum is gesitueerd, was de eerste wijk die werd ‘geadopteerd’ (in die tijd nog een zgn. ‘Vogelaarwijk’). Het is niet toevallig dat gekozen is voor de aandachtwijk Berflo Es. Het is namelijk een naaste buur en in die rol sta je voor elkaar klaar en bied je hulp waar en wanneer dat nodig is. De stichting ‘Scoren in de wijk’, met het toenmalige ministerie van VROM als indirecte en de gemeente Hengelo en Welbions als directe partner, bracht in de Berflo Es in samenwerking met diverse organisaties allerlei acties op sociaal-maatschappelijk gebied op gang. Daarbij maakt de stichting gebruik van de faciliteiten die het voetbalbedrijf biedt. De functionarissen van de club, de voetballers, de medische en technische staf, de supporters, de netwerken van werkgevers; ze spelen daarbij allemaal hun rol. Al snel volgde een tweetal Enschedese aandachtswijken en groeide het aantal partijen waarmee de stichting samenwerkt met o.a. woningcorporaties De Woonplaats en Domijn en de gemeente Enschede.

De stichting mobiliseert, initieert, faciliteert en verbindt, maar de projecten ontstaan allereerst door het signaleren van kwesties en problemen. Die signalen oppikken kan alleen als je in de haarvaten van de samenleving opereert, als je ‘in de wijk’ rondloopt. Met andere woorden als je midden in de samenleving staat. De stichting draagt de cultuur van kansen zien, kansen scheppen en kansen benutten uit. Het vizier staat hierbij op de ontwikkeling van de ‘eigen kracht’ in de context van een maatschappelijk doel. ‘Scoren in de wijk’ kan deze ontwikkeling op gang brengen, omdat maatschappelijke groeperingen zich verbonden voelen met FC Twente en de positie en rol van de club als een grote stimulans zien. Daarnaast wordt de club niet ‘geremd’ door institutionele belangen en is het daardoor ook in staat om kwesties belangeloos aan te kaarten. Zo worden processen op gang gebracht die leiden tot een verdere verankering in de Twentse samenleving. De geschetste inzet leidt er ook toe dat de club een belangrijke motor wordt van vernieuwingsprocessen in de Twentse samenleving.