bestuur

Bestuur

Stichting FC Twente, scoren in de wijk kent een overkoepelend bestuur, waarin diverse maatschappelijke geledingen zijn vertegenwoordigd. Daaronder is een team medewerkers werkzaam onder leiding van de algemeen projectleider. De projectleider vervult een belangrijke  signaalfunctie, komt met initiatieven, werkt voorstellen uit een creëert waar nodig draagvlak. Hij werkt daarbij nauw samen met de commissaris maatschappelijke zaken van FC Twente, die tevens secretaris van de stichting is.

Het stichtingsbestuur ziet er als volgt uit:

Ton Heerts - Voorzitter
Lid van de Raad van Commissarissen FC Twente, voorzitter MBO-raad 

Gerard Veger - Penningmeester
Registeraccountant, (interim-)manager Finance en advies in de zorg

John van der Vegt - Bestuurslid
Voorzitter college van bestuur ROC van Twente

Harry Rupert - Bestuurslid                  
Bestuursvoorzitter Woningcorporatie Welbions

Jan Bron - Bestuurslid                                     
Wethouder Gemeente Hengelo

Bas Denters - Bestuurslid                    
Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Rob Engbers - Bestuurslid
Strategisch Adviseur EN Adviseurs