Solidariteit 2

Noaberschap

Noaberschap betekent 'omzien naar elkaar'. Dit is precies wat FC Twente belangrijk vindt. Diep wortelen in de samenleving waarvan zij deel uitmaakt en van daaruit sociaal-maatschappelijk bezig zijn. Dat is en blijft één van de hoofddoelstellingen in het beleid. Niet voor niets is noaberschap naast trots en ambitie één van de drie pijlers onder de club.

Net als een vereniging betrokken is bij het wel en wee van haar leden, wil FC Twente er ook zijn voor de regio(bewoners). Uitgangspunt blijft dat FC Twente altijd zal delen om van daaruit te vermenigvuldigen. Dat betekent blijvend betrokken zijn bij de leefomgeving en sociaal-maatschappelijke realiteit van mensen, instellingen en vertegenwoordigers met wie samen de Twentse samenleving wordt gevormd.

De noaberplicht van FC Twente krijgt vorm en inhoud met de Stichting FC Twente, scoren in de wijk. De maatschappelijke projecten en activiteiten van de stichting richten zich op het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen in de Twentse samenleving. Daarbij maakt het gebruik van de mobiliserende en verbindende kracht van FC Twente, om zo iedereen de kans te geven trots op eigen benen te staan. Want, iedereen verdient een kans om te scoren…