werkwijze-1

Werkwijze

Stichting FC Twente, scoren in de wijk opereert op de golven van maatschappelijke ontwikkelingen en speelt in op signalen uit de samenleving. Niet zelden wordt daarbij afgeweken van de geijkte paden; de werkwijze van ‘Scoren in de wijk’ kenmerkt zich door een innovatieve aanpak.

Getracht wordt om daarbij niet andere instellingen voor de voeten lopen, maar juist aanvullend bezig zijn en op die manier echt een bijdrage te leveren. Enkele voorbeelden van vernieuwende projecten uit de koker van ‘Scoren in de wijk’ zijn de interactieve voetbalmuur ‘Sutu’, het werkgeverscollectief ‘Scoren met werkgevers’, de taalgame ‘Taaltreffers’ en de theaterproductie ‘In Blessuretijd’.

Een goede organisatie is essentieel voor het welslagen van de projecten van ‘Scoren in de wijk’. Verschillende projecten vragen om verschillende vormen van organisatie. Afhankelijk van de rol die ‘Scoren in de wijk’ binnen een project vervult wordt de gepaste vorm van organisatie gekozen. De rol van de stichting varieert per project; de stichting initieert, stimuleert, faciliteert en ondersteunt.